Goede doelen

Onderstaand is aangegeven aan welke goede doelen en projecten de Stichting Zapper een bijdrage levert.

Child at Venture

Als bestemming van de opbrengsten uit de derde avond van het muziekverhaal is contact gelegd met de organisatie 'Child at Venture'. De geschatte opbrengsten ad. € 4.000,- zullen we besteden aan één van de ondernemersprojecten. Meer informatie >>

Lilianefonds

Het Liliane Fonds is een Nederlandse stichting die in 1980 is ontstaan als speciaal fonds voor kinderen en jongeren met een handicap in ontwikkelingslanden. Het fonds draagt in samenwerking met lokale contactpersonen (mediators) en hun organisaties bij aan de revalidatie van kinderen en jongeren tot en met 25 jaar. Meer informatie >>

Op 18 december 2009 organiseerde de Stichting Zapper een verhalenavond. De opbrengsten van de avond (€ 4.500,-) zijn volledig beschikbaar gesteld aan het Lilianefonds voor een project in Suriname.

In December 2010 is nog eens € 1.500 overgemaakt aan het Lilianefonds.

Waterproject in Medan op Noord-Sumatra.

Naar aanleiding van de tweede avond van het muziekverhaal op 5 November 2010 heeft de stichting “Zapper” € 1.700,- overgemaakt aan een Waterproject in Medan op Noord-Sumatra.

De uit de toegangsprijs verkregen opbrengst met een extra bijdrage uit de stichting komt ten goede aan dit ontwikkelingsproject in Medan op Noord-Sumatra. Dit betreft een initiatief rond een adequate watervoorziening dat eveneens volledig in handen is van vrijwilligers.

JoomSpirit