Over Stichting Zapper

Met de Kerst van 2008 zaten we bij elkaar. We overzagen de activiteiten die we samen verrichtten en besloten in het begrip ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ meer inhoud en structuur aan te brengen. Zo was het idee voor een eigen stichting geboren.

Onze creativiteit, een deel van de vrije tijd en de uit een examenstichting vrijkomende gelden wilden we bundelen. Het samenwerkingsverband van de familie Raaijmakers kenden we de naam Stichting ‘Zapper’ toe. Onder de publicaties kun je bij één van de verhalen de ontstaansgeschiedenis van de naam lezen.

Het bestuur van de Stichting ‘Zapper’

Als hoofddoel van de Stichting ‘Zapper’ is in de statuten opgenomen:

Het leveren van een bijdrage aan projecten die het verbeteren van de woon-, leer- en speelsituatie van kinderen waar ook ter wereld tot thema hebben.

We willen dit bereiken door:

1. Het verrichten van specifieke onderwijsinhoudelijke en ondersteunende activiteiten.

2. Het werven van fondsen uit specifieke maatschappelijke en culturele activiteiten.

3. Het beheren en beschikbaar stellen van fondsen, die voortkomen uit de opheffing van de Nederlandse Management Stichting (NEMAS).

4. Het beheren en beschikbaar stellen van fondsen die door derden met de bovenbedoelde doelstelling beschikbaar worden gesteld.

Daar waar dit mogelijk is, zal de Stichting ‘Zapper’ aansluiten bij het werk van erkende organisaties of bestaande initiatieven. Hierbij moeten we bijvoorbeeld denken aan instellingen en doelstellingen, zoals opgenomen in de ‘Goede Doelen Gids’.

JoomSpirit