Avond van het muziekverhaal - ‘……………. van eigen bodem’

‘……………. van eigen bodem’

verhalen in het teken van Nederlandstalige muziek

Zaterdag 3 november 2018

De Stichting ‘Zapper’ organiseerde in het najaar van 2018 voor de achtste keer ‘de avond van het muziekverhaal’. Met deze uitnodiging brachten we mogelijke bezoekers op de hoogte van het initiatief. 

Aan de bezoekers werd een bijdrage gevraagd van € 10,- per persoon. Ruim 75 bezoekers waren getuige van de avond. Met een aantal vrijwillige bijdragen is de gehele opbrengst ad. € 1.000,- gedoneerd aan het Liliane Fonds.

 

  -----------

In de tachtiger jaren van de vorige eeuw speelden muziekgroepen hun nummers plotseling in het Nederlands. Het bleek een impuls om liedjes in de eigen taal simpelweg ‘mooi’ te mogen vinden. Het trendy karakter van Engelse songs en Franse chansons vond een uitbreiding in prachtige Nederlandstalige teksten en muziek. Sterker nog, oude juweeltjes werden afgestoft en niet zelden op een vergelijkbare of nog mooiere manier vertolkt.

Voor ons, vertellers en muzikanten binnen de avonden van het muziekverhaal, vormt het de aanjager na anderhalf jaar de draad weer op te pakken met de ‘8e avond van het muziekverhaal’.

Deze keer vormt niet een periode of een tijdbeeld het centrale thema, maar gebruiken we onze eigen parels om de emotie van een verhaal met de bijbehorende muziek op te roepen. Ik kan verzekeren dat de keuze in het ruim beschikbare arsenaal aan vaderlandse liedjes al veel gevoelens van nostalgie, ontroering met de bijbehorende glimlach hebben opgeroepen.

Ook deze keer verwachten we het minitheater van de Oudheidkamer met genodigden te kunnen vullen. We nodigen je persoonlijk uit voor de uitvoering op 3 november 2018. Tijd en plaats staan vermeld. Voor deze editie vragen we per bezoeker een bijdrage van €10,-. We zullen de resulterende opbrengst in zijn geheel aan een door de Stichting ‘Zapper’ gesteunde instelling beschikbaar stellen. Wanneer je de door mij gestuurde mail van een antwoord voorziet, zal ik je aanmelding bevestigen. We verzoeken je de bijdrage over te maken op het IBAN-nummer dat op de volgende pagina staat vermeld. Het zou mooi zijn elkaar binnenkort in Ridderkerk op de afgesproken tijd en plaats te ontmoeten.  

 

 

Cock Raaijmakers 

 

 

 

 

 

Er bestaan plannen om in het voorjaar van 2019 de grote groep belangstellenden een ‘best of-‘ editie te laten bijwonen. Inmiddels kunnen we immers bijna 100 verhalen en bijbehorende muzikale nummer tot het repertoire rekenen van vertellers en bandleden. Het enthousiasme is groot genoeg.

 

Gedurende het gehele jaar verleent de Stichting ‘Zapper’ ondersteuning aan het kindertehuis ‘Nos Kasita’ in Suriname. Mevrouw Dakriet (’tante Lottie’) vangt in Paramaribo kinderen op die door de thuissituatie zorg ontberen. Door een kwartaalbijdrage van de stichting, gekoppeld aan het warme enthousiasme van vrijwilligers komt de bijdrage in de vorm van goederen voor de kinderen van het tehuis beschikbaar. Het ligt in de bedoeling de steun in het jaar 2019 voort te zetten. 

 

'Passie, blues en de dichter' - vijfde avond van het muziekverhaal

'Passie, blues en de dichter'
vijfde avond van het muziekverhaal
 

Op 15 maart jl. vond alweer de 5e Avond van het muziekverhaal plaats in de Oudheidkamer van Ridderkerk. Het was wederom een leuke sfeervolle avond met prachtige verhalen en perfecte muzikale vertolking. Alle betrokkenen hebben wederom belangenloos meegewerkt en het door de aanwezigen bij elkaar gebrachte bedrag heeft de Stichting ‘Zapper’ aangevuld tot in totaal € 1.500,-.
Op 3 april 2014 hebben we het bedrag overgemaakt op de rekening van de stichting ‘Child at Venture’ (www.childatventure.org).

Het boekje ‘Passie, Blues en de Dichter’ kan worden besteld via het e-mailadres van de Stichting 'Zapper'. De prijs is € 13,- (inclusief verzendkosten) en we zullen het toesturen na ontvangst van het bedrag op de bankrekening van de stichting: IBAN NL49RABO 01394.09.416.

Ook de lokale media besteedden aandacht aan deze avond van het muziekverhaal. Lees hier het artikel in 'De Combinatie'

De ‘derde avond van het muziekverhaal’ in de Oudheidkamer - Ridderkerk een geslaagd festijn

Op zaterdag 19 oktober 2011 organiseerde Stichting ‘Zapper’ wederom ‘de avond van het muziekverhaal’. Ook deze derde versie was een groot succes. Het in groten getale opgekomen publi

ek kon ter nauwer nood een plaats vinden in de Oudheidkamer, waarna zaterdagavond om 19.00 het literaire muziekfestijn van start ging.

 

Doordat het in alle gevallen persoonlijke ervaringen van de tien vertellers betrof, gaven de verhalen een emotioneel beeld van een belevenis of een levensfase. De koppeling aan een toepasselijk muziekstuk, live vertolkt door de band, vergrootte het kippenvelgehalte van de avond. Aldus vormden de herstelde relatie vader/dochter, de lofzang op een overleden moeder en een trag

ische gebeurtenis rond een schoolklas de episoden met de meeste dramatiek. Daarnaast boden de zoektocht naar het boek van een favoriete artiest, verrassende belevenissen in andere culturen en vriendschappen van vroeger dankbare thema’

Aardige speling van het lot vormde de afwezigheid van de auteur die de zaal deelgenoot wilde maken van zijn liefde voor Bob Dylan. Deze bleek verhinderd door een onverwacht bezoek aan een concert van dezelfde artiest. Zijn bijdrage kreeg vorm door een in de haast, maar professioneel verzorgde film met een opname van het verhaal.s voor een verhaal. Voeg hierbij nog de verrassende en tragikomische wending in een beoogd schrijverschap en de liefde voor een boom en ‘een boom opzetten’ als titel voor de avond is verklaard

De avond die een podium biedt aan de verhalenverteller in het muzikale genre groeit uit tot een belangrijke culturele manifestatie in Ridderkerk en omstreken. De ligging en de sfeer binnen de Oudheidkamer bieden een passende ambiance. De verzorging van het geluid was in handen van de Lokale Omroep Ridderkerk. 

Vertellers, band, de medewerkers van de Oudheidkamer en de lokale radio werkten belangeloos mee aan het slagen van de avond. De uit de toegangsprijs verkregen middelen en de donaties, totaal een bedrag van € 4.000,-, komen ten goede aan de stichting ‘Child at Venture’ (www.childatventure.nl). Met het geld wordt op de Filippijnen een schoolklas gevormd, die men met scholing, microkrediet en begeleiding voorbereidt op het kleinschalig ondernemerschap.

Aan de bezoekers van de avond werd het boek ‘Over moeders en dochters’ (isbn 9789075026047) uitgereikt. Dit boek kan door middel van een mail aan de Stichting ‘Zapper’ worden besteld voor een bedrag ad. € 12,50.

 

Tijdens ‘de derde avond van het muziekverhaal’ droeg Riny Boeijen voor uit zijn tweede bundel met muziekverhalen, getiteld ‘Vakantieblues’. Informatie over dit boekje met muziekverhalen en zijn eerste uitgave, die hij onder de naam ‘Jongensblues’ presenteerde, kan worden gevonden op de website
www.rinyboeijen.nl
.   

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 DE BAND 

 

 

 en alle andere optredende artiesten

 

Avonden van het muziekverhaal

Reeds vanaf de oprichting heeft Stichting ‘Zapper’ de organisatie van avonden rond het muziekverhaal voor haar rekening genomen. Tijdens deze avonden vertellen deelnemers hun belevenis, waarna het hiermee verbonden muzikale nummer door onze huisband ten gehore wordt gebracht. Inmiddels is de lustrumuitvoering in voorbereiding. Ook deze keer verleent de Oudheidkamer in Ridderkerk ons weer gastvrijheid om de gasten te ontvangen. 

De volgende avond staat gepland op zaterdag 15 maart 2014. De gasten van de eerdere avonden zullen een uitnodiging ontvangen. Nadere informatie maken via deze website bekend. De titel van de avond: ‘passie, blues en de dichter’. Onder dezelfde naam is een boek in voorbereiding met de beste verhalen van de eerdere edities. Bezoekers van de vijfde avond zullen het boek ontvangen.

Tijdens alle eerdere avonden vanaf 2009 stelde Stichting ‘Zapper’ de opbrengsten en een extra bijdrage beschikbaar voor bijvoorbeeld het Liliane Fonds en de stichting Child at Venture.

Nogmaals, nadere informatie maken we per mail en via de website aan potentiële bezoekers bekend.

 

Vierde avond van het muziekverhaal

Op zaterdag 27 oktober 2012 vond alweer voor de vierde keer ‘de avond van het muziekverhaal’ plaats. Tien mensen vertelden hun verhaal en ook nu weer was er sprake van een bonte mengeling aan persoonlijke ervaringen die de basis vormden voor hun muzikale associatie. In alle gevallen drukte de gebeurtenis een onuitwisbare stempel op het muzikale geheugen van de verteller. Net als bij de vorige edities zorgde onze huisband, na of tijdens de verhalen, voor de vertolking van het bijbehorende nummer. De stichting ‘Zapper’ organiseerde wederom de avond. Net als vorig jaar komt de opbrengst ten goede aan een onderwijsproject op de Filippijnen, dat door de organisatie ‘Child at Venture’ ter hand is genomen. Met € 4.500,- is weer een fantastisch bedrag gedoneerd. In de media >>  /  Lees meer >>

 

JoomSpirit