Avond van het muziekverhaal - ‘……………. van eigen bodem’

‘……………. van eigen bodem’

verhalen in het teken van Nederlandstalige muziek

Zaterdag 3 november 2018

De Stichting ‘Zapper’ organiseerde in het najaar van 2018 voor de achtste keer ‘de avond van het muziekverhaal’. Met deze uitnodiging brachten we mogelijke bezoekers op de hoogte van het initiatief. 

Aan de bezoekers werd een bijdrage gevraagd van € 10,- per persoon. Ruim 75 bezoekers waren getuige van de avond. Met een aantal vrijwillige bijdragen is de gehele opbrengst ad. € 1.000,- gedoneerd aan het Liliane Fonds.

 

  -----------

In de tachtiger jaren van de vorige eeuw speelden muziekgroepen hun nummers plotseling in het Nederlands. Het bleek een impuls om liedjes in de eigen taal simpelweg ‘mooi’ te mogen vinden. Het trendy karakter van Engelse songs en Franse chansons vond een uitbreiding in prachtige Nederlandstalige teksten en muziek. Sterker nog, oude juweeltjes werden afgestoft en niet zelden op een vergelijkbare of nog mooiere manier vertolkt.

Voor ons, vertellers en muzikanten binnen de avonden van het muziekverhaal, vormt het de aanjager na anderhalf jaar de draad weer op te pakken met de ‘8e avond van het muziekverhaal’.

Deze keer vormt niet een periode of een tijdbeeld het centrale thema, maar gebruiken we onze eigen parels om de emotie van een verhaal met de bijbehorende muziek op te roepen. Ik kan verzekeren dat de keuze in het ruim beschikbare arsenaal aan vaderlandse liedjes al veel gevoelens van nostalgie, ontroering met de bijbehorende glimlach hebben opgeroepen.

Ook deze keer verwachten we het minitheater van de Oudheidkamer met genodigden te kunnen vullen. We nodigen je persoonlijk uit voor de uitvoering op 3 november 2018. Tijd en plaats staan vermeld. Voor deze editie vragen we per bezoeker een bijdrage van €10,-. We zullen de resulterende opbrengst in zijn geheel aan een door de Stichting ‘Zapper’ gesteunde instelling beschikbaar stellen. Wanneer je de door mij gestuurde mail van een antwoord voorziet, zal ik je aanmelding bevestigen. We verzoeken je de bijdrage over te maken op het IBAN-nummer dat op de volgende pagina staat vermeld. Het zou mooi zijn elkaar binnenkort in Ridderkerk op de afgesproken tijd en plaats te ontmoeten.  

 

 

Cock Raaijmakers 

 

 

 

 

 

Er bestaan plannen om in het voorjaar van 2019 de grote groep belangstellenden een ‘best of-‘ editie te laten bijwonen. Inmiddels kunnen we immers bijna 100 verhalen en bijbehorende muzikale nummer tot het repertoire rekenen van vertellers en bandleden. Het enthousiasme is groot genoeg.

 

Gedurende het gehele jaar verleent de Stichting ‘Zapper’ ondersteuning aan het kindertehuis ‘Nos Kasita’ in Suriname. Mevrouw Dakriet (’tante Lottie’) vangt in Paramaribo kinderen op die door de thuissituatie zorg ontberen. Door een kwartaalbijdrage van de stichting, gekoppeld aan het warme enthousiasme van vrijwilligers komt de bijdrage in de vorm van goederen voor de kinderen van het tehuis beschikbaar. Het ligt in de bedoeling de steun in het jaar 2019 voort te zetten. 

 

JoomSpirit