Waterproject in Medan op Noord-Sumatra

Naar aanleiding van de tweede avond van het muziekverhaal op 5 November 2010 heeft de stichting “Zapper” € 1.700,- overgemaakt aan een Waterproject in Medan op Noord-Sumatra.

De uit de toegangsprijs verkregen opbrengst met een extra bijdrage uit de stichting komt ten goede aan dit ontwikkelingsproject in Medan op Noord-Sumatra. Dit betreft een initiatief rond een adequate watervoorziening dat eveneens volledig in handen is van vrijwilligers.

Child at Venture

Als bestemming van de opbrengsten uit de derde avond van het muziekverhaal is contact gelegd met de organisatie 'Child at Venture'. De geschatte opbrengsten ad. € 4.000,- zullen we besteden aan één van de ondernemersprojecten. Meer informatie >>

Belangrijke activiteiten of contacten met andere organisaties

Met een aantal organisaties onderhoudt Stichting ‘Zapper’ een structurele relatie. We praten in dit geval over:

1.Child at Venture (zie website www.childatventure.org

2.Liliane Fonds (zie bijlagen LilianeFonds1 en LilianeFonds2)

3.JINC (zie website www.jinc.nl en de bijlagen JINC (1) en JINC (2)

De stichting werkt in dit geval actief mee door het verzorgen van sollicitatietrainingen en scholing op het gebied van ondernemerschap aan vmbo-leerlingen om hun een betere startpositie op de arbeidsmarkt te bezorgen. 

Liliane Fonds

Het Liliane Fonds is een Nederlandse stichting die in 1980 is ontstaan als speciaal fonds voor kinderen en jongeren met een handicap in ontwikkelingslanden. Het fonds draagt in samenwerking met lokale contactpersonen (mediators) en hun organisaties bij aan de revalidatie van kinderen en jongeren tot en met 25 jaar. Meer informatie >>

Op 18 december 2009 organiseerde de Stichting Zapper een verhalenavond. De opbrengsten van de avond (€ 4.500,-) zijn volledig beschikbaar gesteld aan het Lilianefonds voor een project in Suriname.

In December 2010 is nog eens € 1.500 overgemaakt aan het Lilianefonds.

In 2014 is € 100,- gedoneerd aan het Liliane Fonds. Meer informatie >> 

Voorpagina

Welkom op de website van Stichting Zapper. De Stichting heeft als hoofddoelstelling “Het leveren van een bijdrage aan projecten die het verbeteren van de woon-, leer- en speelsituatie van kinderen waar ook ter wereld tot thema hebben.”

Lees meer over Stichting Zapper >> 


'Muzikale levensverhalen gebundeld' 

Op zaterdag 1 april jl. vond in de Oudheidkamer voor de zevende keer ‘de avond van het muziekverhaal’ plaats. Deze keer stonden het leven en de ervaringen in de ‘seventies’ centraal. Het idee was weer simpel. Schrijvers en vertellers gaven een beeld van een gebeurtenis en verwezen daarbij naar een muzikale ervaring. De huisband zorgde weer voor de live vertolking.

Deze recente verhalenavond is samen met eerdere edities de aanzet geweest om in het min of meer zeldzame genre muziekverhalen een boek te laten verschijnen. Tijdens de avond is dit gepresenteerd onder naam ‘Achtergrondmuziek – muzikale levensverhalen’. Auteur Cock Raaijmakers meldt dat we te vaak slechts de opgeklopte, gedenkwaardige momenten gebruiken om gevoelde emotie muzikaal te laten zien. Dit boek rekent af met de denkfout dat het slechts deze gelegenheden zijn, waaraan we de samenhang van levenservaring met muzikale vertolking ophangen. Ons prachtige leven barst van de momenten die vragen om het vertellen van een verhaal. De aanleiding kan op het oog onbelangrijk zijn, soms is sprake van een ingrijpende gebeurtenis. In alle gevallen wint de ervaring aan perspectief door hieraan de muzikale emotie toe te voegen.

Het boek kan worden beschouwd als een pretentieloze poging door de voorbeelden van verhalen op muziek jouw creativiteit te stimuleren. Hopelijk levert het je in een aantal gevallen herkenning, dan weer verbazing, soms een glimlach, maar in alle gevallen iets dat op een muzikale emotie wijst.

Het boek is te koop bij Boekhandel ‘De Ridderhof’. De verkoopprijs is €25,- en de opbrengsten komen ten goede aan de Stichting ‘Zapper’. Deze instelling stimuleert onderwijsprojecten voor kinderen in achterstandssituaties. 

>> Artikel in De Combinatie 

JoomSpirit